വേനൽ കടുത്തു; പാലക്കാട്‌ ജലക്ഷാമം രൂക്ഷമായി തുടങ്ങി

പാലക്കാട്‌ :മഴ നിഴൽ പ്രദേശങ്ങളായ വടകരപതി, എരുത്തേമ്പതി എന്നി പ്ര ദേശങ്ങളാണ് ജലക്ഷാമത്തിൽ അമരുന്നത്. ചിറ്റൂർ താലൂക്കിലെ പഞ്ചായത്ത് വക കുഴൽ കിണറുകൾ എല്ലാം വറ്റിയിരിക്കുകയാണ് .ടാങ്കർ ലോറികളെയാണ് ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നത്. മലമ്പുഴ ഡാമിൽ നിന്നാണ് കുടിവെള്ളം ടാങ്കറിൽ എത്തിക്കുന്നത് .അതും സ്ഥിരമായി കിട്ടില്ല.ടാങ്കർ വന്നാൽ വന്നു ഇല്ലെങ്കിൽ ഇല്ല. വന്ന ദിവസം ജോലി ഉപേക്ഷിച്ചു വെള്ളം പിടിക്കണം. വരി നിന്ന് വെള്ളം പിടിക്കാൻ മണിക്കൂറുകൾ ചിലവാക്കണം. പത്തോ പതിനഞ്ചോ കുടം വെള്ളം രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസത്തിനാണ്. നാലും അഞ്ചും ആളുകൾ ഉള്ള വീട്ടിലേക്കു ഇതൊരിക്കലും തികയുന്നില്ല .ചില സമയം കിട്ടുന്ന വെള്ളവും നന്നായിരിക്കില്ല  അപ്പോൾ പുറമെ കാശ് കൊടുത്തു വാങ്ങേണ്ട ഗതികേടിലാണ് ഇവിടുത്തുകാർ .കൂടാതെ നെന്മാറ ,കൊല്ലങ്കോട്, മുതലമട പ്രദേശങ്ങളിലും വെള്ളക്ഷാമം എത്തിനോക്കി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് .വേനൽ ഇനിയും കനത്താൽ ജലവിതരണത്തിനു ബുദ്ധിമുട്ട് നേരിടും.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s